Trainer Seniors I
Op eng weider Saison

Trainer Seniors I

Den Comité as frouh ierch mat deelen ze kennen, das den Claude Ottele och nach nächst Saison op der Trainerbänk setzt bei eiser 1 Equipe. Mat enger Optioun op eng weider Saison.
Kontinuitéit as wichteg am géigenseitigen Vertrauen an Respekt fir eis Ideen beschtens em zesetzen.
#MirSiMärzeg